Kurs i personvern og nytt regelverk

Datatilsynet har tidligere tilbudt kursing av personvernombud. Dette tilbudet vil nå avvikles. Vi vil imidlertid prøve å arrangere ett eller flere fagseminar for personvernombud i året.

Hvis du er personvernombud og ikke har erfaring med å jobbe med personvern fra tidligere, vil vi anbefale deg å gjennomføre kursing for å heve kompetansen om regelverket. Det er mange eksterne kurstilbydere som holder kurs av både kortere og lengre vrighet - og som vi mener tilfredsstiller behovet for opplæing på området.

Personvernombud

Les mer om personvernombudsordningen på vår samleside. Her finner du utfyllende informasjon om hva ordningen går ut på og pliktene et ombud har, registreringsskjema, hvilke kurs og seminar som finnes, samt kontaktinformasjon.

Personvernombud

Nye personvernregler i 2018

I løpet av 2018 får Norge og Europa nye personvernregler. Dette vil gi en mye mer helhetlig behandling av folks personopplysninger. Vi har samlet all informasjon om dette på en egen samleside. Der finner dere all informasjon vi har - og siden oppdateres fortløpende.

Nye personvernregler i 2018