Kurs i personvern og nytt regelverk

I april arrangerer Datatilsynet to dagskurs om personvern og nytt regelverk. Kursene egner seg spesielt godt for personvernombud, men de er åpne også for andre - for eksempel ledere som jobber med personvern.

De to kursene vi tilbyr gir en innføring i og en oversikt over det nye regelverket. Hvis du er personvernombud og ikke har erfaring med å jobbe med personvern fra tidligere, vil vi anbefale deg i tillegg å ta mer omfattende kurs enn det vi tilbyr. Våre kurs er ikke obligatoriske, og personvernombud står selv fritt til å velge kurs eller utdanningsløp etter eget behov.

Les mer om hva slags kvalifikasjoner ombudet må ha

Du kan melde deg på en eller begge dagene, og det er mulig å melde på flere fra hver virksomhet. Dagspris per kurs er 1000 kroner.

Grunnkurs i personvern og nytt regelverk

Tid: Torsdag 26. april 2018
Sted: Oslo Kongressenter
Pris: 1000 kroner

Målet med kurset er å gi deltakerne et nødvendig fundament for å forstå og tilegne seg personvernregelverket. Kurset gir en innføring i de grunnleggende kravene til behandling av personopplysninger i nytt regelverk. I tillegg vil deltakerne få opplæring i hva personvern er, hvordan Datatilsynet jobber og hva rollen som personvernombud innebærer. I tillegg til foredrag, vil dagen inneholde arbeid med caser.

Kurset er forholdvis likt det tidligere kurset «Grunnkurs for personvernombud» holdt i 2017, men oppmerksomheten rettes nå kun mot nytt regelverk.

Les om kurset og meld deg på her (ekstern nettside)

Nytt personvernregelverk - viktigste temaer og endringer

Tid: Fredag 27. april 2018
Sted: Oslo Kongressenter
Pris: 1000 kroner

Kurset gir en gjennomgang av de viktigste punktene i det nye regelverket på felter hvor det kommer nye eller endrede krav. Eksempler på dette er krav til å gjennomføre DPIA (personvernkonsekvensutredninger) og nye rettigheter for den registrerte.

I tillegg til å gi en oversikt, vil vi gå mer i dybden på enkelte utvalgte temaer. Kurset gir også en oppdatering på hva som skjer nå med hensyn til nasjonalt regelverk, samt veiledere og avklaringer fra det europeiske samarbeidet.

Det er en fordel om du har gått på grunnkurset (dagen før) eller liknende kurs tidligere.

Kurset har mye av det samme innholdet som «Forberedelse til nytt regelverk», som ble gjennomført i 2017, men har også en del nye temaer og oppdateringer.

Les om kurset og meld deg på her (ekstern nettside) 

Har du spørsmål om påmelding eller betaling ta kontakt på eller på telefon 92 65 52 88.

Personvernombud

Les mer om personvernombudsordningen på vår samleside. Her finner du utfyllende informasjon om hva ordningen går ut på og pliktene et ombud har, registreringsskjema, hvilke kurs og seminar som finnes, samt kontaktinformasjon.

Personvernombud

Nye personvernregler i 2018

I mai 2018 får Norge og Europa nye personvernregler. Dette vil gi en mye mer helhetlig behandling av folks personopplysninger. Vi har samlet all informasjon om dette på en egen samleside. Der finner dere all informasjon vi har - og siden oppdateres fortløpende.

Nye personvernregler i 2018