Forberedelse til nytt regelverk - 14. november

Kurset som er for personvernombud er en gjennomgang av de viktigste punktene i det nye regelverket, samt hjelp til å forberede seg for ombudet og virksomheten. Vi vil også se på de mest essensielle endringene mellom de to regelverkene. Kurset passer for både nye og eksisterende ombud.

Tid: tirsdag 14. november, kl. 9.30 til 16.00 (registrering fra kl 09.00)
Pris: Kurset er gratis, men merk at kurset kun er for personvernombud som er opprettet hos oss og som har vedtak på det.
Sted: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge

Dette kurset vil i hovedsak være identisk med kurset vi arrangerte i vår, men vil være oppdatert med de siste retningslinjene fra EU, veiledere fra Datatilsynet og lignende.

Meld deg på!

Nytt regelverk

I mai 2018 får Norge nytt personvernregelverk når EUs forordning trer i kraft. Det nye regelverket har egne bestemmelser om personvernombud.
Les mer om hva det nye regelverket betyr for deg som er personvernombud

Om personvernombudsordningen

Virksomheter som ikke har personvernombud kan søke om å opprette ombud ved å sende inn søknadsskjema.
Les mer om ombudsordningen og last ned søknadsskjema

Kurs for personvernombud

Vi arrangerer jevnlig kurs og seminar for våre personvernombud. Dette er vårt viktigste faglige tilbud for opplæring og oppdatering. I løpet av høsten vil det arrangeres to kurs, Grunnkurs og Forberedelse til nytt regelverk. Høstens kursdatoer er nå klare og dere kan melde dere på:
- Grunnkurs 13. november
- Forberedelse til nytt regelverk 14. november

Kurs for personvernombud