Grunnkurs for personvernombud - 13. november

Kurset gir en grunnleggende innføring i personvernprinsipper som er relevante både for gjeldende og nytt regelverk. I tillegg vil ombudene få opplæring i hva personvern er, hvordan Datatilsynet jobber og hva rollen som personvernombud innebærer.

Tid: mandag 13. november, kl. 9.30 til 16.00 (registrering fra kl 09.00)
Pris: Kurset er gratis, men merk at kurset kun er for personvernombud som er opprettet hos oss og som har vedtak på det.
Sted: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge

Datatilsynet ønsker at alle nyoppnevnte personvernombud, og de ombudene som ikke tidligere har deltatt på grunnkurs, gjennomfører kurset. 

Meld deg på!

Om personvernombudsordningen

Virksomheter som ikke har personvernombud kan søke om å opprette ombud ved å sende inn søknadsskjema.
Les mer om ombudsordningen og last ned søknadsskjema

Nytt regelverk

I mai 2018 får Norge nytt personvernregelverk når EUs forordning trer i kraft. Det nye regelverket har egne bestemmelser om personvernombud.
Les mer om hva det nye regelverket betyr for deg som er personvernombud

Kurs for personvernombud

Vi arrangerer jevnlig kurs og seminar for våre personvernombud. Dette er vårt viktigste faglige tilbud for opplæring og oppdatering. I løpet av høsten vil det arrangeres to kurs, Grunnkurs og Forberedelse til nytt regelverk. Høstens kursdatoer er nå klare og dere kan melde dere på:
- Grunnkurs 13. november
- Forberedelse til nytt regelverk 14. november

Kurs for personvernombud