Grunnkurs for personvernombud - 13. november

Kurset gir en grunnleggende innføring i personvernprinsipper som er relevante både for gjeldende og nytt regelverk. I tillegg vil ombudene få opplæring i hva personvern er, hvordan Datatilsynet jobber og hva rollen som personvernombud innebærer.

Kurset er dessverre fulltegnet!

Tid: mandag 13. november, kl. 9.30 til 16.00 (registrering fra kl 09.00)
Pris: Kurset er gratis, men merk at kurset kun er for personvernombud som er registrert hos oss eller som har sendt søknad (trenger ikke ha mottatt vedtak).
Sted: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge

Datatilsynet ønsker at alle nyoppnevnte personvernombud, og de ombudene som ikke tidligere har deltatt på grunnkurs, gjennomfører kurset. 

Innhold for dagen

  • Kort om personvern, Datatilsynet, regelverk og grunnleggende begreper.
  • Personvernombudets roller og oppgaver – hvordan komme i gang?
  • Lovlig og rettferdig behandling av personopplysninger. Om rettslig grunnlag, proporsjonalitet og vern av sensitive opplysninger.
  • Klart formål. Om formålsbestemthet og hvordan dette fungerer i praksis.
  • Åpenhet og informasjon. Om informasjonsplikt og innsynsrett.
  • Gode og relevante data, og ikke mer enn nødvendig. Om relevans, kvalitet, retting og sletting, samt minimalitet.
  • Sletting. Om lagring, sletterutiner og retten til å bli glemt.
  • Ansvarlighet, systematikk og informasjonssikkerhet. Om internkontroll, informasjonssikkerhet og ansvarlighet.

Om personvernombudsordningen

Virksomheter som ikke har personvernombud kan søke om å opprette ombud ved å sende inn søknadsskjema.
Les mer om ombudsordningen

Nytt regelverk

I mai 2018 får Norge nytt personvernregelverk når EUs forordning trer i kraft. Det nye regelverket har egne bestemmelser om personvernombud.
Les mer om hva det nye regelverket betyr for deg som er personvernombud

Les mer