Spesialisert fagdag for ombud innen helse og forskning

De siste par årene har vi arrangert vi et fagseminar for personvernombud i virksomheter som jobber med forskning og helse. Målet har vært å gi faglig påfyll og skape en møteplass for ombudene i helsesektoren. På grunn av de gode tilbakemeldingene gjentar vi arrangementet også i høst, og utvider denne gangen til to dager.

Dato: 27.-28. september
Sted: Oslo Kongressenter (ved Youngstorget i Oslo)
Pris: seminaret er gratis, og forbeholdt personvernombud med vedtak fra Datatilsynet og som er ombud for virksomheter som jobber med helse og forskning.

Det blir et praktisk orientert program, og vi ønsker at deltakerne er aktive slik at det blir en god dialog.

 Ved praktiske spørsmål om dagen, kontakt Stian D. Kringlebotn (), ved spørsmål til faglig innhold, kontakt Camilla G. Nervik ().