Kurs og seminar

Vi arrangerer jevnlig kurs og seminar for våre personvernombud. Dette er vårt viktigste faglige tilbud for opplæring og oppdatering. Vi oppfordrer alle personvernombud til å benytte seg av tilbudet.

Kursene er ment å passe for alle, uavhengig av hvilken utdannings- eller erfaringsbakgrunn du har eller hvilken type virksomhet du er personvernombud for.

Personvernombudene kan velge selv hvor mange kurs de vil ta, men vi forventer at alle nye personvernombud gjennomgår grunnkurset, og at det gjøres innen rimelig tid etter at de har fått oppgaven.

Kursopplegget i 2017 er noe annerledes enn tidligere år siden nytt regelverk trer i kraft i mai 2018. Det vil arrangeres to identiske kurs både høst og vår, i tillegg til at vi vurderer å gjennomføre en fagdag for våre ombud i løpet av høsten 2017.

Høstens kursdatoer vil bli publisert her over sommeren.


Mer om våre kurs

Grunnkurs

Kurset gir en grunnleggende innføring i personvernprinsipper som er relevante både for gjeldende og nytt regelverk. I tillegg vil ombudene få opplæring i hva personvern er, hvordan Datatilsynet jobber og hva rollen som personvernombud innebærer.

Forberedelse til nytt regelverk

Kurset er en gjennomgang av de viktigste punktene i det nye regelverket, og hjelp til å forberede seg for ombudet og virksomheten. Vi vil også se på de mest essensielle endringene mellom de to regelverkene. Kurset passer for både nye og eksisterende ombud.