Kurs og seminar

Vi arrangerer jevnlig kurs og seminar for våre personvernombud. Dette er vårt viktigste faglige tilbud for opplæring og oppdatering. I tillegg er det flere eksterne aktører som tilbyr kurs og opplæring. Dere finner en oversikt her.

Datatilsynets kurstilbud

Kursene for høsten 2017 er overstått, men nye kurs for våren 2018 er under planlegging. Dere vil finne informasjon om det på denne siden, samt i nyhetsbrev til alle ombudene, når datoer er klare.

Kursene er ment å passe for alle, uavhengig av hvilken utdannings- eller erfaringsbakgrunn du har eller hvilken type virksomhet du er personvernombud for.

Personvernombudene kan velge selv hvor mange kurs de vil ta, men vi forventer at alle nye personvernombud gjennomgår grunnkurset, og at det gjøres innen rimelig tid etter at de har fått oppgaven.

Kursopplegget er nå noe annerledes enn tidligere år siden nytt regelverk trer i kraft i mai 2018. Vi tilbyr følgende kurs:

Grunnkurs

Kurset gir en grunnleggende innføring i personvernprinsipper som er relevante både for gjeldende og nytt regelverk. I tillegg vil ombudene få opplæring i hva personvern er, hvordan Datatilsynet jobber og hva rollen som personvernombud innebærer. Grunnkursene som vanligvis gjennomføres vår og høst, er identiske.

Forberedelse til nytt regelverk

Kurset er en gjennomgang av de viktigste punktene i det nye regelverket, og hjelp til å forberede seg for ombudet og virksomheten. Vi vil også se på de mest essensielle endringene mellom de to regelverkene. Kurset passer for både nye og eksisterende ombud.

Eksterne kurs

Det er en rekke personvernkurs på markedet som er relevante for personvernombudene. Det finnes mange tilbydere av ett- og todagerskurs, men under finner du en oversikt over kurs vi er kjent med som går litt i dybden.

Deres egenomtale:

BI

"Personvern og sensitive data"

Handelshøyskolen BI tilbyr et kurs i GDPR som gjør deg rustet til å håndtere de nye kravene i praksis. Datatilsynet deltar med forelesere. Kurset er praktisk anlagt med vekt på kunnskapsopplæring fra de beste lærerne på personvern i landet, men samtidig gir kurset også organisatorisk innsikt. Innarbeidelsen av GDPR skjer mens du foretar kurset.

Studiepoeng: 7,5

Pris: 16 300 kroner for deltidsstudenter

 

Høgskolen innlandet (HiNN) - Lillehammer

"Personvern – en grunnopplæring i personvernregelverk"

Studiet gjennomføres på ett semester med 2 samlinger à 2 dager på Lillehammer og er nettstøttet med digitale læringsressurser tilgjengelig via en felles nettportal. Målet med studiet er at du skal tilegne deg kunnskaper og ferdigheter som gjør deg kvalifisert til å bidra til å etterleve personvernlovgivningen i din virksomhet.

Søknadsfrist 1. desember med oppstart første samling 25. januar

Studiepoeng: 15

Pris: Studieavgift 19 500 kroner + semesteravgift 678 kroner

 

Infotjenester

"De nye personvernreglene (GDPR) -Vi gir deg kompetansen du trenger på veien fra jus til praksis"

Om kurset: GDPR-kompetansepakke som skal sikre at du står rustet når de nye personvernreglene trer i kraft 25. mai 2018. Gjennom et trinnvis undervisningsløp lærer du mens du jobber med både korte e-læringskurs og dagssamlinger.

Søknadsfrist: 1. februar 2018 for vårens program

Studiepoeng: nei

Oppstart: Nett- og modulbasert opplæring, kombinert med fysiske nettverkssamlinger

Pris: 11 900 kroner for opplæringsprogrammet. Modulene kan også kjøpes enkeltvis, pris varierer.