Kurs og seminar

Vi arrangerer jevnlig kurs og seminar for våre personvernombud. Dette er vårt viktigste faglige tilbud for opplæring og oppdatering. Vi oppfordrer alle personvernombud til å benytte seg av tilbudet.

Datoene for høstens kurs er nå klare, så det er bare å melde seg på!

Kursene er ment å passe for alle, uavhengig av hvilken utdannings- eller erfaringsbakgrunn du har eller hvilken type virksomhet du er personvernombud for.

Personvernombudene kan velge selv hvor mange kurs de vil ta, men vi forventer at alle nye personvernombud gjennomgår grunnkurset, og at det gjøres innen rimelig tid etter at de har fått oppgaven.

Kursopplegget i 2017 er noe annerledes enn tidligere år siden nytt regelverk trer i kraft i mai 2018. Vi tilbyr følgende kurs:

Grunnkurs

Kurset gir en grunnleggende innføring i personvernprinsipper som er relevante både for gjeldende og nytt regelverk. I tillegg vil ombudene få opplæring i hva personvern er, hvordan Datatilsynet jobber og hva rollen som personvernombud innebærer. Grunnkursene som vanligvis gjennomføres vår og høst, er identiske.

Forberedelse til nytt regelverk

Kurset er en gjennomgang av de viktigste punktene i det nye regelverket, og hjelp til å forberede seg for ombudet og virksomheten. Vi vil også se på de mest essensielle endringene mellom de to regelverkene. Kurset passer for både nye og eksisterende ombud.