Kontaktinfo for personvernombudene

Er du personvernombud og har spørsmål til oss? Ta kontakt!

E-post:
Telefon: 22 39 69 00 (sentralbord)

Postadresse:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo
Merk konvolutten "Personvernombud"