Kontaktinfo for personvernombudene

Er du personvernombud og har spørsmål til oss? Ta kontakt!

E-post:
Telefon: 22 39 69 00 (sentralbord)

Postadresse:

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep. 
0034 Oslo 
Merk konvolutten "Personvernombud"