Forordningens lovtekst

Her kan du lese lovteksten i EUs forordning om personvern. Merk at den norske oversettelsen foreløpig er en uoffisiell versjon. Forslaget til ny personopplysningslov er på høring og skal deretter behandles i Stortinget før teksten blir endelig.