Veileder

  • Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

    Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

    EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018.  Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

    Her får du vite mer om hva som blir nytt og hva dere kan gjøre for å forberede dere.

Flere veiledere

Det nye personvernregelverket legger vekt på ansvarlighet og internkontroll hos virksomheten fremfor forhåndskontroll fra Datatilsynet.

Kravene til avviksbehandling, varsling av berørte og kontinuerlig arbeid med informasjonssikkerheten skjerpes i det nye regelverket.

Veiledningen er basert på forordningens artikler 5, 24, 30 og 32-34, samt Artikkel 29-gruppens anbefalinger.

En vurdering av personvernkonsekvenser skal sikre at personvernet til de som er registrert i løsningen ivaretas. Dette endres fra å være en anbefalt praksis til å bli en plikt i de nye reglene.

Denne veilederen beskriver de nye kravene i regelverket. I løpet av året vil vi utarbeide en veileder i hvordan man kan gjøre en konsekvensvurdering.

Det nye regelverket som trer i kraft i mai 2018 styrker ordningen med personvernombud. Regelverket lovfester hvilken rolle og hvilke oppgaver ombudet skal ha, og gjør ordningen obligatorisk for mange virksomheter. Her er en foreløpig tolkning av det nye regelverket sett i lys av dagens lover.

Veiledningen er basert på forordningens artikler 37, 38 og 39, samt Artikkel 29-gruppens anbefalinger.

Se også

Med ny personvernlovgivning blir det en plikt å bygge inn personvern i nye IT-løsninger.

Det nye personvernregelverket legger vekten på ansvarlighet fremfor forhåndskontroll fra Datatilsynet. Ansvaret for at personopplysninger behandles riktig ligger hos virksomheten.

Fra EUs personverngruppe

EUs rådgivende organ i personvernspørsmål, Artikkel 29-gruppen, kom 4. april med uttalelser om flere av de nye personvernreglene. Disse fungerer som anbefalinger eller veiledninger innen ulike tema. Gruppen har også laget en samleoversikt over hvilke veiledninger de vil utarbeide i 2017.

Fra EUs personverngruppe

Aktuelt

  • Personvernforordningen vedtatt i EU

    EU-parlamentet har nå vedtatt personvernforordningen. Det betyr at alle EU-land får ny og enhetlig personvernlovgivning fra 2018. Dette er den største endringen innen personvernlovgivning i Europa på over 20 år.

Lurer du på noe?


Send oss en e-post. Du kan også melde deg på vårt nyhetsbrev. Da holder vi deg oppdatert på de nye reglene og andre personvernsaker.

Lurer du på noe?