Veileder

  • Hvordan vurdere personvernkonsekvenser

    Hvordan vurdere personvernkonsekvenser

    Når ny teknologi tas i bruk, kan det påvirke hvordan virksomheten behandler personopplysninger.

    Første steg for å lage en løsning preget av godt personvern er å vurdere hvilke konsekvenser den vil ha for personvernet til de som er registrert i, bruker eller på annen måte er involvert i løsningen.