Artikkel 29-gruppen om de nye reglene i personvernforordningen

EUs rådgivende organ i personvernspørsmål, Artikkel 29-gruppen, har vedtatt ulike uttalelser og anbefalinger om hvordan de nye reglene som gjelder fra mai 2018 bør etterleves og håndheves. 

Gruppen kom i april 2017 med anbefalinger om dataportabiliet og personvernombudsordningen. De kom også med en anbefaling om ordningen med en ledende datatilsynsmyndighet i det nye regelverket. Det går ut på at i saker som gjelder selskaper som opererer i flere europeiske land, skal datatilsynsmyndighet i ett av landene ta ledelsen.

I oktober vedtok gruppen en anbefaling om vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA – Data protection impact assessments)

Anbefalingene er ikke bindende på samme måte som en lov eller forskrift, men Artikel 29-gruppens anbefaling til hvordan datatilsynene skal forholde seg til eller arbeide med aktuelle tema.

De nyeste anbefalingene og uttalelsene fra Artikkel 29-gruppen

Disse er vedtatt av Artikkel 29-gruppen i 2017: 

Anbefalinger på høring

Artikkel 29-gruppen sendte i oktober to nye anbefalinger på høring. Dette gjelder automatiserte avgjørelser og profilering, og melding om brudd på personopplysningssikkerheten (avviksmelding). Høringsfristen på dise var 28. november 2017.

Les høringsnotatene her:

Artikkel 29-gruppen vil frem mot de nye reglene trer i kraft, komme med anbefalinger innen følgende områder:

  • Personvernsertifisering
  • Personvernrådet (European Data Protection Board)- artikkel 65
  • Transparency (artikkel 12-14)
  • Samarbeid mellom europeiske datatilsyn (artikkel 61, 62)
  • One-Stop-Shop (artikkel 60)
  • Hasteprosedyre (artikkel 65)
  • Samtykke

Nye personvernregler i 2018

I løpet av 2018 får Norge og Europa nye personvernregler. Dette vil gi en mye mer helhetlig behandling av folks personopplysninger. Vi har samlet all informasjon om dette på en egen samleside. Der finner dere all informasjon vi har - og siden oppdateres fortløpende.

Nye personvernregler i 2018