Artikkel 29-gruppen om dataportabilitet, personvernombud og datatilsynsmyndigheter

EUs rådgivende organ i personvernspørsmål, Artikkel 29-gruppen, har vedtatt uttalelser om flere av de nye reglene som gjelder fra mai 2018. 

Gruppen kom med uttalelser om dataportabiliet og personvernombudsordningen. De kom også med en uttalelse om ordningen med en ledende datatilsynsmyndighet i det nye regelverket. Det går ut på at i saker som gjelder selskaper som opererer i flere europeiske land, skal datatilsynsmyndighet i ett av landene ta ledelsen.

Uttalelsene er ikke bindende på samme måte som en lov eller forskrift, men EUs anbefaling til hvordan datatilsynene skal forholde seg til eller arbeide med aktuelle tema.

De nyeste uttalelsene fra Artikkel 29-gruppen

Disse ble vedtatt på artikkel 29-gruppens møte den 4.april: