Krever tydeligere regler for droner

Bruk av droner i kombinasjon med sensorteknologi er i vekst og kan få konsekvenser for personvern og individets rettigheter, slår Artikkel 29-gruppen fast.

Droner kan samle data i form av både bilder, lyd og lokasjonsdata av mennesker på bakken.

Artikkel 29-gruppen er bekymret for manglende gjennomsiktighet når det gjelder hvilke opplysninger som samles og behandles av en drone, og også for at mengder data som samles, potensielt for ulovlige formål, blir så stor.

Risikoen for svekkelse av personvernet er enda større dersom dronene samler inn data til politi- og etteretningsarbeid, skriver Artikkel 29-gruppen i sitt notat.

For å møte utviklingen, foreslår gruppen

  1. krav til produsenter om dokumentasjon når dronene selges,
  2. at produsentene så langt som mulig forsøker å bygge personvernvennlige løsninger,
  3. at lovgivere må sørge for nasjonale regler som regulerer bruk av droner, samt
  4. at heller ikke politi og etteretning skal kunne bruke droner til å drive kontinuerlig sporing.

Droner - hva er lov?

Vi har laget en veileder der vi går gjennom reglene for bruk av droner. Vi har delt veiledningen inn i privat bruk,virksomheters bruk og offentlige virksomheters bruk i tillegg til å komme med generelle råd og anbefalinger.

Droner - hva er lov?