Skytjenester - europeiske og internasjonale retningslinjer

Den internasjonale Berlin-gruppen og den europeiske Artikkel 29-gruppen har gitt sine vurderinger om bruk av skytjenester eller Cloud Computing.

Skytjenester - Cloud computing

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. Hvis du som privatperson skal bruke denne typen nettbaserte lagringsløsninger, bør du særlig vurdere hvor sikker løsningen er.

Skytjenester - Cloud computing