Cookies krever samtykke

Det europeiske regelverket om elektronisk kommunikasjon krever at virksomheter informerer brukerne før cookies brukes. Brukerne skal også samtykke.

Krav om informasjon og samtykke fremgår av Artikkel 29-gruppens uttalelse om cookies.

Det viktigste i retningslinjene er følgende: 

  1. Virksomhetene som bruker cookies må informere brukerne sine om dette.
  2. Det skal være mulig for brukeren å akseptere noen utvalgte, men ikke nødvendigvis alle cookies.
  3. Virksomhetene må innhente samtykke fra brukerne på forhånd, før informasjonskapselen er satt og lest.
  4. Det skal brukes et verktøy der brukerne kan gi sin tillatelse til at virksomheten kan sette cookies, slik som dialog-bokser, banners, splash screens eller lignende.
  5. Brukeren skal måtte gi sitt aktive samtykke, som betyr at han måtte klikke på en lenke, huke av en boks eller lignende. Samtykkeløsningen må være plassert i nærheten av informasjonen om bruk av cookies, slik at brukeren vet hva han samtykker til.
  6. I sammenhenger der brukeren har få eller ingen alternativer, slik som tilfelle er for tjenester fra det offentlige, skal virksomheten ta spesielle hensyn til brukeren.

EU-kommisjonens råd

EU-kommisjonen har i sin veiledning om cookies vist hvordan virksomheter kan løse kravet til samtykke. De anbefaler en løsning der brukeren aktivt må ta stilling til om han ønsker å godta bruk av cookies eller ikke.

Norske bestemmelser

Norske bestemmelser om bruk av cookies samsvarer bare i noen grad med de europeiske retningslinjene. Den norske løsningen gir ikke åpning for at brukeren skal kunne godta noen, men ikke alle cookies på en nettside.

På Personvernbloggen kan du lese mer om hva Datatilsynet mener om dette.

Last ned