Ansiktsgjenkjenning

Europeiske datatilsynsmyndigheter har vedtatt en felles uttalelse om bruk av teknologi for ansiktsgjenkjenning på Internett og i mobile tjenester.

Uttalelsen framhever risikoen det kan medføre ved å bruke slik teknologi blant annet med hensyn til ulovlig behandling av personopplysninger. Samtykkekravet er et sentralt tema i uttalelsen. Her finnes også anbefalinger til hvordan teknologien kan brukes for å redusere personvernulempene.