Dom: Krenket på internett

Nettstedet hamarungdom.no tilbød mulighet for at ungdommer selv kunne legge ut meldinger, elektroniske gjestebøker og liknende. Ungdommene ble dømt i Hedemarken tingrett for å ha krenket en annens fred gjennom hensynsløs atferd.

I meldinger i en gjestebok på nettstedet hamarungdom.no hadde den nå dømte ungdommen skrevet meldinger om en annen ungdom. Hun skrev blant annet at hun hatet den fornærmede, og hennes søster og mor.

Meldingen ble skrevet som et tilsvar til en annen persons melding der den fornærmede ble beskrevet som ”en hore”. Retten fant at meldingen fra den tiltalte ikke kunne betraktes løsrevet fra de andre meldingene som omhandlet den fornærmede. Meldingen var etter rettens mening med på å forsterke den krenkende effekten ved å følge opp og avslutte meningsutvekslingen.

Ytringsfrihet

Retten kom til at meldingen ikke skal vernes gjennom ytringsfriheten. Meldingen har etter rettens mening ingen positiv eller samfunnsgavnlig effekt, og ligger langt fra de hensyn ytringsfriheten hviler på. Meldingen var heller ikke fremsatt i en beskyttelsesverdig foranledning, da den tiltalte forklarte at den fornærmede aldri hadde gjort henne noe vondt. Etter rettens mening hadde meldingen heller karakter av offentlig sjikanering og mobbing, som retten ikke fant burde vernes.

Hjelp til sletting?

Slettmeg.no er en råd- og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett. Dersom du trenger hjelp kan du kontakte Slettmeg.no enten på telefon, e-post, kontaktskjema eller på sosiale medier. Blant deres guider vil du også finne nyttige tips for hvordan du kan gå frem for å få slettet opplysninger.

Hjelp til sletting?