EU-domstolen: Datatilsynet blir klageinstans når Google ikke vil slette

Søkemotorselskapet har varslet at det vil fortsette å jobbe tett med personvernmyndigheter i Europa for å etablere hvordan det skal oppfylle sine forpliktelser.

Det var 13. mai at EU-domstolen avgjorde at EUs personverndirektiv og nasjonal personvernlovgivning gjelder for søkemotorselskaper som har tilstedeværelse i et EU-land. Dommen slår blant annet fast at slike selskaper har et selvstendig behandlingsansvar for personopplysningene som indekseres, selv om opplysningene først er publisert av andre medier. Dette styrker den enkeltes rett til å bli glemt, skrev Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, på Personvernbloggen da dommen kom. 

Det er denne avgjørelsen som nå gjør at Google må legge til rette for at enkeltpersoner kan be om å få fjernet belastende informasjon – slik som nettsaker fra aviser eller liknende – som er indeksert av søkemotoren. Informasjon som i utgangspunktet er riktig, kan med tiden vise seg å bli utilstrekkelig, irrelevant, eller overdimensjonert, slo domstolen fast. Dermed kan privatpersoner ha rett til å få fjernet opplysninger i søkemotorens treffliste, selv om de ikke kan kreve at den som har publisert informasjonen trekker den tilbake.

Her er nettskjemaet hvor du kan be Google om å fjerne saken om deg fra trefflista (support.google.com)

Slik ber du Google slette navnet ditt fra søkeresultater - en veiledning (slettmeg.no)

Datatilsynet blir klageinstans

Ifølge dommen kan privatpersoner bringe saken inn for domstolene eller nasjonale personvernmyndigheter dersom ikke Google etterkommer kravet om sletting. Det vil i praksis si at de som ikke får medhold i sitt krav om sletting kan klage dette inn for Datatilsynet. Hvordan slike oppgaver skal løses av de nasjonale myndighetene er ikke klarlagt. Datatilsynet forutsetter imidlertid at klagene først rettes til Google som behandlingsansvarlig.

Gjelder alle søkemotorer i Norge og EU

Selv om dommen gjelder søketreff i Google, vil den gjelde for alle søkemotorselskaper som har salgskontor eller liknende i et EU-land. Også andre søkemotorselskaper vil derfor være nødt til å lage en rutine for å håndtere klager, slik Google nå har gjort.

Ingen automatikk

Dommen medfører imidlertid ikke at vi som privatpersoner har en ubetinget rett til å få informasjon om oss som vi ikke liker fjernet fra trefflister i Google. Søkemotorselskapet har varslet at hver enkelt søknad skal saksbehandles, og at det vil ikke bli en automatisert prosess.

Vil samarbeide

Det er en kompleks oppgave å fjerne treff fra Googles treffliste etter forespørsel fra privatpersoner, skriver Google i et brev til EUs rådgivende organ i personvernspørsmål, artikkel 29-gruppen. Google jobber nå med å finne ut hvordan de skal møte EUs nye krav på en måte som finner en balanse mellom å ivareta personvernet på den ene siden og ytrings- og informasjonsfrihet på den andre. De har varslet at de vil gjøre dette i nært samarbeid med personvernmyndighetene i de europeiske landene.

Hvordan søker jeg Google om sletting?

Retten til å bli glemt gir deg mulighet til å be Google eller andre søkemotorer om å få fjernet visse søketreff som dukker opp ved søk på ditt navn.
Hvordan søker jeg Google om sletting?