Kommunikasjonsverndirektivet 2002/58/EF

Direktiv om databeskyttelse av elektronisk kommunikasjon.