Personverndirektivet

EUs personverndirektiv (Direktiv 95/46/EF) av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger.

Personopplysningsloven er den norske implementeringen av personverndirektivet.

Her finner du direktivet: