Regelverk fra EU

 • Privacy Shield er vedtatt
  13.07.2016

  EU-kommisjonen har formelt vedtatt det nye rammeverket om overføring av personopplysninger fra Europa til USA, det såkalte EU-US Privacy Shield.

 • Datalagringsdirektivet
  08.02.2012
  Datalagringsdirektivet skulle regulere lagring av data som genereres ved bruk av elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester. Direktivet ble kjent ugyldig av EU-domstolen i 2014, og direktivet slik det ble vedtatt vil derfor ikke tre i kraft.
 • Kommunikasjonsverndirektivet 2002/58/EF
  19.12.2011

  Direktiv om databeskyttelse av elektronisk kommunikasjon.

 • Personverndirektivet
  19.12.2011
  EUs personverndirektiv (Direktiv 95/46/EF) av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger.