Det norske personvernregelverket

Datatilsynet følger med på etterlevelsen av flere lover og forskrifter.