Det norske personvernregelverket

Datatilsynet følger med på etterlevelsen av de lovene og forskriftene som er listet opp her.