Internasjonale forpliktelser

 • Visa Information System (VIS)
  17.11.2017

  Visa Information System (VIS) er et felles IT-system for Schengen-landene. Det inneholder personopplysninger om personer som søker om et besøksvisum.

 • Schengen informasjonssystem (SIS II) Schengen informasjonssystem (SIS II)
  09.08.2013
  Schengen informasjonssystem (SIS II) er et system som hjelper politimyndigheter, rettsmyndigheter og administrative myndigheter å beskytte Schengen-området, bekjempe kriminalitet og finne savnede personer. Datatilsynet har tilsyn med den norske delen.
 • Flyselskapa si registrering av passasjerar
  22.05.2012

  Kvar gong du skal ut og fly registrerer fly- og reiseselskapa ei rekkje opplysningar om deg. Desse opplysingane går under namnet Passenger Name Record (PNR). Slike data har det siste tiåret blitt svært ettertrakta av nasjonale myndigheiter.