Internasjonale avtaler

  • Schengen informasjonssystem (SIS II) Schengen informasjonssystem (SIS II)
    09.08.2013
    Schengen informasjonssystem (SIS II) er et system som hjelper politimyndigheter, rettsmyndigheter og administrative myndigheter å beskytte Schengen-området, bekjempe kriminalitet og finne savnede personer. Datatilsynet har tilsyn med den norske delen.
  • Flyselskapa si registrering av passasjerar
    22.05.2012

    Kvar gong du skal ut og fly registrerer fly- og reiseselskapa ei rekkje opplysningar om deg. Desse opplysingane går under namnet Passenger Name Record (PNR). Slike data har det siste tiåret blitt svært ettertrakta av nasjonale myndigheiter.