Norm for inkassobransjen si bruk av personopplysningar

Inkassoselskap handsamar personopplysningar når dei skal drive inn inkassokrav.

Norm for inkassobransjen er utarbeidd av Norske Inkassobyråers Forening. Norma gjer det enklare for både små og store inkassobyrå å følgje personvernlovgivinga. Norma bidreg også til at personvernreglane blir praktiserte likt i heile inkassobransjen.

Norma kan i tillegg vere til hjelp for personar som har inkassokrav retta mot seg. Skyldnarar kan finne ut kva som skal til for at det skal kunne bli gjort ein kredittsjekk av dei, kor lenge opplysningane blir lagra og liknande.

Ynskjer du å klage på eit inkassoselskap sin handlemåte, kan du kontakte
Inkassoklagenemnda.