Bransjenorm for e-billettering

Bransjenorm for elektronisk billettering skal bidra til at alle kan reise anonymt med buss, tog og båt.

Kollektivbransjen har utarbeidet en bransjenorm for elektronisk billettering (e-billettering). Normen forplikter hele bransjen til å tilby e-billetter som gir godt personvern for de som reiser. Det betyr at alle trafikanter skal kunne reise kollektivt uten å oppgi hvem eller hvor de er, og samtidig få samme fordeler og service som trafikanter som har personlige avtaler med et transportselskap.

Normen legger til rette for at utvikling av betalingsløsninger der trafikanter kan bruke ett og samme reisekort på tvers av transportselskaper, kan utvikles på en personvernvennlig måte.

 
Vedlegg til bransjenormen