Kontroll hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Datatilsynet gjennomførte en kontroll hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i juni i år. Datatilsynet er fornøyd med oppfølgingen og har nå lukket saken.

Nord-Trøndelag består av 23 kommuner. Fylkesmannen består av 7 avdelinger med rundt 130 ansatte. Datatilsynet ønsket å kontrollere Fylkesmannens internkontrollsystem og sikkerhetsdokumentasjon.

Datatilsynet fant enkelte punkter som må utbedres. Fylkesmannen hadde ingen merknader til disse punktene og stilte selv med en planlagt fremdrift for lukking av avvikene. Fylkesmannen må:

  • Etablere for rutiner som ivaretar kravet om innsyn i kommunenes behandling av personopplysninger.
  • Etablere for rutiner som ivaretar den registrertes krav på informasjon.
  • Etablere rutiner som sørger for god kvalitet på personopplysningene. Dette betyr at personopplysningene skal være korrekte og at man ikke skal lagre personopplysninger man ikke trenger.

Fylkesmannen har rettet opp i avvikene, og saken er nå lukket fra Datatilsynets side.

Vedtak om pålegg (pdf)

Endelig kontrollrapport (pdf)