Kontroll hos Østfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune må sørge for bedre rutiner for innsyn og informasjon når de behandler personopplysninger.

Datatilsynet gjennomførte en kontroll hos Østfold fylkeskommune i mai i år. Temaet for kontrollen var å se på hvordan fylkeskommunen behandler personopplysninger, spesielt i forbindelse med interkontroll og informasjonssikkerhet.

Fylkeskommunen fikk følgende pålegg etter kontrollen:

  • Ivareta den enkeltes rett til innsyn i hvordan fylkeskommunen behandler personopplysninger og retten til innsyn i egne opplysninger
  • Sørge for gode rutiner for å ivareta den registrertes rett til informasjon
  • Sørge for gode rutiner for å sikre kvaliteten på personopplysningene

Østfold fylkeskommune hadde ingen merknader til varslene og har allerede kommet med en fremdriftsplan for hvordan avvikene skal lukkes. Fristen for å gjennomføre påleggene er 1. september 2015.

Last ned

Vedtak om pålegg (pdf)

Endelig kontrollrapport (pdf)