Kontroll hos Kongsvinger kommune

I hovedsak god oversikt og få avvik fra lovens krav til internkontroll og informasjonssikkerhet i Kongsvinger.

Kongsvinger kommune hadde et godt internkontrollsystem og god oversikt over hvilke behandlinger som gjøres i kommunen, og med hvilket behandlingsgrunnlag.

Kommunen var i ferd med å lage rutiner for borgeres innsyn i kommunens behandlinger etter § 18. Denne paragrafen innebærer at alle borgere skal få vite hva slags behandling av personopplysninger kommunen gjør som behandlingsansvarlig.

Fordi arbeidet var satt i gang, ble det ikke notert som et avvik at det manglet rutiner for innsyn etter §18.

Rutiner for innsyn i egne opplysninger

Det avviket som ble funnet, var manglende rutiner for hvordan kommunen kan ivareta retten til informasjon etter personopplysningsloven §§ 19 og 20. Disse paragrafene regulerer at penkletpersoner skal kunne få innsyn i opplysninger om han eller hun selv som kommunen har samlet inn.

Dette er et mindre avvik, så hovedinntrykket i Kongsvinger var godt.

Last ned