Kontroll hos Horten og Steinkjer kommune

Datatilsynet er fornøyd med at Horten og Steinkjer kommune rydder opp i rutinene for internkontroll og informasjonssikkerhet etter kontroll.

I april og juni i år gjennomførte Datatilsynet kontroller hos kommunene for å undersøke om det ble ført internkontroll og om det var tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Etter kontrollen ga Datatilsynet følgende pålegg til Horten kommune:

  • Må etablere rutiner for å ivareta personers krav til innsyn i behandlingen av personopplysninger.
  • Etablere rutiner for å ivareta den registrertes rett til informasjon.

Horten kommune har satt i gang de nødvendige tiltakene og dokumentert dette, og saken er derfor lukket.

Steinkjer kommune fikk følgende pålegg:

  • Etablere rutiner for å ivareta personers krav til innsyn i behandlingen av personopplysninger.
  • Etablere rutiner for å ivareta den registrertes rett til informasjon.
  • Etablere rutiner som sørger for at kvaliteten på personopplysningene samsvarer med målet for behandlingen av personopplysningene.
  • Utarbeide en oversikt over databehandlere og inngå tilfredsstillende databehandleravtaler med disse.

Kommunen må gjennomføre påleggene innen 1. november 2015.

Avslutning av sak Horten kommune (pdf)

Endelig kontrollrapport Horten kommune (pdf)

Vedtak om pålegg Steinkjer kommune (pdf)

Endelig kontrollrapport Steinkjer kommune (pdf)