Kontroll hos treningssentre

Datatilsynet konkluderer etter en kontroll hos Energy Fitness Club, Move treningssenter og Treningssenter Mariero med at ubemannede treningssentre ikke uten videre kan bruke kameraovervåkning inne i senterets lokaler.

Vi gjennomførte en kontroll hos Energy Fitness Club, Move treningssenter og Treningssenter Mariero i 2014 for å se på bedriftens bruk av kameraovervåkning. Energy Fitness Club og Mariero er åpent 24 timer i døgnet og er ubemannet store deler av døgnet. Move er også ubemannet store deler av døgnet. Dette fører til utfordringer når det gjelder sikkerhet, tyverier, adgangskontroll og riktig bruk av treningsutstyr.

Greit å overvåke nøkkelkortbruk

Energy har satt opp en rekke kameraer for å fange opp uregelmessigheter som foregår på treningssenteret. De har et kamera ved inngangsdøren som tar bilder når medlemmer drar nøkkelkortet sitt. Det har vært et problem at flere bruker samme nøkkelkort, og senteret ønsker derfor å bruke kamerabildene til å avsløre medlemmer som misbruker nøkkelkortet sitt. Vi mener senteret har en berettiget interesse for å gjøre dette og mener dermed at vilkårene i personopplysningsloven er oppfylt.

Kan ikke brukes til å overholde ordensregler

Alle senterne har også kamera i resepsjonsområdet og i treningsrommene for å forhindre tyveri og hærverk når senteret er ubemannet. Vi mener at kamera i resepsjonsområdet når dette er ubemannet er uproblematisk, men kameraet kan ikke brukes til å passe på at ordensreglene overholdes i selve treningsområdet.

Personverninteressen er spesielt tungtveiende på steder der publikum forventer privatliv og diskresjon, slik som på et treningssenter. Selv om det foreligger en berettiget interesse i å overvåke treningslokalet, så veier altså personverninteressen tyngre.

Les vedtak og kontrollrapporter her:

Brev om vedtak Energy Fitness Club (pdf)

Endelig kontrollrapport Energy Fitness Club (pdf)

Brev om vedtak Move (pdf)

Endelig kontrollrapport Move (pdf)

Brev om vedtak Mariero (pdf)

Endelig kontrollrapport Mariero (pdf)