Ingen avvik hos Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister

Datatilsynet er tilfreds med at det ikke ble funnet noen avvik hos skaderegisteret til Finans Norge etter den stedlige kontrollen som ble gjennomført i april i år.

Målet med kontrollen var å se på Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS). FOSS er et personregister over forsikringstakere som melder skade med krav om erstatningsutbetalinger. Formålet er å mer effektivt kunne forhindre forsikringssvindel.

Når en skade meldes inn i dette systemet, kan man se kundens skadehistorikk. Hvis det ser ut som om kunden hyppig har levert inn melding av skade, kan det være et tegn på svindelforsøk. I disse tilfellene blir saken nærmere utredet. Man kan også avdekke om en kunde prøver å få erstatning for samme sak fra flere selskaper.

Datatilsynet ga i 2008 en konsesjon til FOSS for å behandle personopplysninger. Under kontrollen ville vi se nærmere på hvilke rutiner Finans Norge har for å etterleve konsesjonen til å behandle personopplysninger.

Datatilsynet fant ingen avvik og det var derfor heller ikke nødvendig å gi pålegg.

Endelig kontrollrapport (pdf)

Brev om avslutting av sak (pdf)