Kontroll med varsling av kameraovervåking

Datatilsynet gjennomførte i juli 2014 en uvarslet kontroll på Alna senter i Oslo.

Temaet for kontrollen var skilting og melding av senterets kameraovervåking. Vi så ikke på den enkelte butikks bruk av kameraovervåking på denne kontrollen. 

Alna senter fikk etter kontrollen beskjed om at de måtte melde overvåkingen og skilte denne, slik regelverket krever. Dette er nå gjort og saken er avsluttet.

Les vedtak og endelig kontrollrapport:

Avslutning av sak Alna senter (pdf, nytt vindu)
Endelig kontrollrapport Alna senter (pdf, nytt vindu)