Kontroll hos Kontoret for voldsoffererstatning

I mai 2014 var vi på kontroll hos Kontoret for voldsoffererstatning. Formålet med kontrollen var å se på hvordan de håndterer personopplysninger og spesielt om de oppfyller kravene til internkontroll i personopplysningsloven.

Kontoret for voldsoffererstatning fikk etter kontrollen pålegg om å:

  • lage dokumenterte rutiner for ivaretagelse av personopplysningsloven
  • utarbeide dokumenterte rutiner for ivaretagelse av sletting
  • utarbeide rutiner for å sikre at de ivaretar melde- og konsesjonsplikten
  • gjennomføre og dokumentere risikovurderinger av sine behandlinger
  • utarbeide dokumenterte rutiner for sikkerhetsrevisjoner

Fristen for å gjennomføre påleggene er 31. desember 2014.

Les vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport

Vedtak om pålegg for Kontoret for voldsoffererstatning (pdf, nytt vindu)

Endelig kontrollrapport fra kontroll hos Kontoret for voldsoffererstatning (pdf, nytt vindu)