Kontroll hos Salangen Nyheter AS

Virksomheten ryddet opp i avviket ved å lage rutiner for e-postsystemet.

Datatilsynet var på uanmeldt kontroll hos Salangen Nyheter AS i mai 2014. Kontrollen ble gjennomført på bakgrunn av tips. Den avslørte at virksomheten manglet skriftlige rutiner for bruk av e-postsystemet, nærmere bestemt rutiner for avslutning av ansattes e-postkontoer. Salangen Nyheter AS har nå rettet opp i avviket, og Datatilsynet anser dermed saken som avsluttet. 

Les vedtak og endelig kontrollrapport:

Endelig kontrollrapport - Salangen Nyheter AS (pdf)

Avslutning av sak - Salangen Nyheter AS (pdf)