Har registrert journalisters personopplysninger ulovlig

Etterretningsbataljonen Nord-Norge er ilagt et gebyr på 75.000 kroner for å ha registrert ni norske journalisters personopplysninger.

– Forsvaret har gjennom behandlingen krenket de registrertes rett til privatliv, og de interesser personopplysningsloven er ment å verne, sier Cecilie Rønnevik, fagdirektør i Datatilsynet.

Forsvarsstaben ved forsvarssjefen er øverste ansvarlig for Etterretningsbataljonens behandling av personopplysninger, som her er funnet å være i strid med personopplysningslovens §11a.

Bilder av journalistene

Det som ble registrert var bilder av journalistene og opplysninger om utdanning og nåværende og tidligere jobber. Dataene ble elektronisk registrert i stabens informasjonssystemer. 

Opplysningene som er registrert er ikke sensitive, og det er ikke mange opplysninger det er snakk om. Dette er ikke vurdert som det mest avgjørende i denne saken.

Loven gir ikke adgang til registrering

– Forsvaret kan ikke for etterretningsformål behandle personopplysninger uten hjemmel i lov, sier Rønnevik.

Slik hjemmel har de ikke hatt i dette tilfellet, er tilsynets konklusjon.

Krenkelsen ligger i at opplysningene er oppbevart

Selv om de opplysningene som ble behandlet ikke i seg selv var sensitive eller omfattende, viser det at de ble oppbevart at journalistene var i etterretningstjenestens søkelys. Det er i seg selv en krenkelse av de registrerte.

Registreringen reflekterer en oppfatning hos tjenesten om at journalistenes virksomhet er en risiko for samfunnet, heter det i brevet til Forsvarsstaben.

Datatilsynets vedtak om overtredelsesgebyr (pdf)