Bilprodusenter henter inn personopplysninger

Når bilen leveres på verksted, laster bilverksteder og -produsenter ned informasjon om hvordan bilen blir brukt.

Datatilsynet utførte kontroller hos bilverksteder- og produsenter høsten 2013. Vi så på hvordan informasjon som blir lastet ned fra bilene blir håndtert. Etter kontrollen har vi bedt aktørene om å:

  •  Etablere et internkontrollsystem for behandlingen av personopplysninger som gjøres når de diagnostiserer og reparerer biler.
  • Inngå databehandleravtaler mellom bilprodusentene og bilverkstedene.
  • Slutte å utlevere personopplysninger til bilprodusentene hvis det ikke er noe rettslig grunnlag for dette. En eventuell utlevering må også foregå på en forsvarlig måte.

Vedtaket overfor Bilia er påklaget. Klagen går på om Bilia er ansvarlig for de opplysningene bilprodusentene samler inn.

Les vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport

Varsel om vedtak Bilia (pdf)

Endelig kontrollrapport Bilia (pdf)

Vedtak om pålegg BMW (pdf)

Vedtak om pålegg Ford (pdf)

Avslutning av sak Volvo (pdf)