Utleverte sensitiv informasjon om tidligere ansatt

Reitan Convenience Norway AS og Pegasus Kontroll AS har blitt ilagt et overtredelsesgebyr på 100.000,- hver etter at de urettmessig utleverte sensitive personopplysninger om en tidligere ansatt. Dette førte til at hun mistet jobben.

Kvinnen mistet jobben da Pegasus Kontroll AS (Pegasus) fortalte arbeidsgiveren hennes at hun hadde mistet sin forrige jobb i Reitan Convenience Norway AS (Reitan) på grunn av underslag. Nå er begge firmaene pålagt et overtredelsesgebyr på 100.000,-.

I et avhør med en kontrollør fra Pegasus innrømmet kvinnen underslag hos Reitan, og arbeidsforholdet ble avsluttet som en følge av dette. Hun fikk senere jobb i et annet firma, som også bruker Pegasus til kontroll. I et møte med dette firmaet avslørte en regionssjef i Pegasus uoppfordret at kvinnen hadde begått underslag hos Reitan. Firmaet valgte dermed ikke å innkalle henne til flere vakter.

Ingen skriftlig tillatelse

Pegasus var innleid til å kontrollere avvik, svinn og nasking. I denne rollen ble Pegasus gitt fullmakt til å samle inn personopplysninger på vegne av Reitan. Selv om det var Pegasus som utleverte de sensitive personopplysningene, har Reitan som behandlingsansvarlig et ansvar for at Pegasus ivaretar informasjonssikkerheten og ikke utleverer opplysninger i strid med loven. Datatilsynet mener både Pegasus og Reitan har ”utvist grov uaktsomhet” ved å utlevere opplysninger om kvinnen.

Datatilsynet ser alvorlig på denne saken og har derfor pålagt både Pegasus og Reitan et overtredelsesgebyr på 100 000,-. I tillegg påla tilsynet både Pegasus og Reitan å opprette databehandleravtaler for behandling av personopplysninger. Både Pegasus og Reitan har nå opprettet databehandleravtaler.