STAMI må etablere bedre rutiner

Datatilsynet pålegger Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) å etablere rutiner for sin behandling av personopplysninger som skjer når de gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelser.

Datatilsynet gjennomførte kontroll hos STAMI 15. mai 2012. Temaet for kontrollen var virksomhetens behandling av personopplysninger i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelser som de gjennomfører i andre virksomheter.

Datatilsynet avdekket brudd på personopplysningsloven og pålegger virksomheten blant annet å etablere rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet.

Vedtak om pålegg - STAMI (pdf)

Endelig kontrollrapport - STAMI (pdf)