Eidsvoll vaktselskap AS må endre sine overvåkingsrutiner

Datatilsynet gjennomførte en kontroll hos Eidsvoll vaktselskap AS i. august 2012. Kontrollen ble gjort i samarbeid med Arbeidstilsynet.

Datatilsynet kontrollerte vaktselskapets registrering og bruk av personopplysninger om egne ansatte, og har pålagt selskapet å endre sine rutiner.

Overvåking av ansatte

Datatilsynet kontrollerte om virksomheten behandlet personopplysinger, særlig om virksomhetens seks ansatte, i tråd med personopplysningsloven.Temaet for kontrollen var følgende former for behandling av personopplysinger:

  • kameraovervåking av virksomhetens lokaler og fasader
  • kameraovervåking i kjøretøy
  • lydopptak i kjøretøyets kupé
  • elektroniske spor generert av vekterne under utførelse av oppgaver, herunder GPS-posisjonering av kjøretøy

Selskapet må endre sine rutiner

Datatilsynet har konkludert med at Eidsvoll vaktselskap bryter med personvernbestemmelsene. Tilsynet pålegger derfor selskapet å:

  • redusere lagringsperioden for opptak fra overvåkingskameraene
  • vurdere hvor lenge det er behov for å lagre markeringsopplysinger som vekterne generer under sitt vakthold
  • etablere og innføre et internkontrollsystem og gjøre dette tilgjengelig for de ansatte

Vedtak om pålegg for Eidsvoll vaktselskap AS (pdf)

Endelig kontrollrapport for Eidsvoll vaktselskap AS (pdf)