WiMP-appen fylgjer regelverket

I fjor gjorde Datatilsynet ein kontroll av musikkstrømmetenesta WiMP. Det blei ikkje avdekka nokon avvik frå dei krava personopplysingslova stiller, og saka er difor avslutta.

WiMP tilbyr sine brukarer ein mobilapplikasjon  for å laste ned og høyre på musikk. Tilsynet kontrollerte korleis WiMP behandlar personopplysingar om brukaren i sine system, og fann at dei oppfyller krava lova stiller.

Last ned