Politiske partier blir kontrollert av Datatilsynet

Datatilsynet har varslet tilsyn hos tre politiske partier. Hensikten er å kontrollere at partiene behandler personopplysninger om sine medlemmer og andre i tråd med personvernlovgivningen.

- Politiske partier behandler opplysninger som etter personvernlovgivningen er å anse som sensitive personopplysninger. Det er derfor viktig at Datatilsynet fra tid til annen foretar kontroller av hvordan partiorganisasjonene håndterer opplysninger om sine medlemmer og andre, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

De tre partiene som er valgt ut for kontroll er Høyre, Sosialistisk venstreparti og Framskrittpartiet. Disse er valgt ut på et tilfeldig grunnlag ut fra de sju politiske partiene som er valgt inn på Stortinget. Kontrollene skal gjennomføres i løpet av mai måned.

Last ned varslene:

Varsel om kontroll hos Høyre (pdf)
Varsel om kontroll hos SV (pdf)
Varsel om kontroll hos Frp (pdf)

Oppdatering: Endelige vedtak er gjort i sakene. Les konklusjonene