Overtredelsesgebyr for ulovlig bruk av gps-data

Retura Sør-Trøndelag må betale 100 000 kroner i overtredelsesgebyr for ulovlig sammenstilling og bruk av GPS-data fra kjøretøy.

Selskapet sammenstilte GPS-dataene fra en lastebil opp mot en av deres sjåførers timelister for å sjekke om han tok urettmessige pauser.

GPS-systemet skulle blant annet brukes til å gi arbeidsordrer for dagen og som et verktøy for å navigere sjåføren frem til hver enkelt abonnent. Det vil si som et rent administrasjons-, navigasjons- og rapporteringsverktøy. I følge redegjørelsen fra selskapet var det ikke den opprinnelige intensjonen at GPS-data og timelistene skulle sammenstilles. De ansatte hadde derfor heller ikke blitt informert om en slik mulig bruk av de detaljerte elektroniske sporene som GPS-systemet legger igjen.

Krenkende for de ansatte

Datatilsynet viser til en dom i en tilsvarende sak fra Høyesterett hvor det heter at ”Hensyn til tillit i arbeidsforhold tilsier imidlertid at arbeidstaker som utgangspunkt bare kan forvente at personopplysninger brukes til kontrollformål dersom det er gjort uttrykkelig oppmerksom på det på forhånd.”

Behandlingen av opplysninger fra GPS-systemet sammen med innleverte timelister lå dermed ikke innenfor hva de ansatte hadde en rimelig forventning om at opplysningene skulle brukes til.

- Bruk av et GPS-system til rene kontrollformål vil oppleves som ubehagelig og krenkende for de ansatte, særlig når formålet ikke er drøftet, eller informert om på forhånd fra arbeidsgivers side. Vi ser derfor alvorlig på saken og har derfor funnet det nødvendig å ilegge et overtredelsesgebyr, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Last ned:

Retura Nord-Trøndelag AS - Datatilsynets vedtak om og overtredelsesgebyr for bruk av GPS-data (pdf)