Rekruttering AS - ingen avvik (endelig rapport)

Datatilsynet avdekket ingen avvik under kontroll med firmaet Rekruttering AS, men påpeker at virksomheten må etablere en internkontroll.

Temaet for kontrollen var virksomhetens behandling av personopplysninger i forbindelse med bruk av lister over uteksaminerte studenter. Rekruttering AS har fått utlevert listene fra en rekke universiteter og høgskoler i medhold av offentliglova.

Kontrollen avdekket ingen avvik i virksomhetens behandling av opplysninger og Datatilsynet avslutter dermed saken. Datatilsynet påpeker likevel at virksomheten må etablere en internkontroll. 

Kontrollen ble gjennomført 2. februar 2012.

Last ned: