Paulsens Hotell og kameraovervåking (endelig rapport)

Datatilsynet har i samarbeid med Arbeidstilsynet gjennomført en kontroll med Paulsens Hotell i Lyngdal.

Kontrollen ble gjennomført 18. januar 2012 og temaet for kontrollen var virksomhetens behandling av personopplysninger i forbindelse med kameraovervåking.

Kontrollen avdekket at kameraovervåkingen skjer på en måte som ikke ivaretar de ansattes personvern. Med hjemmel i personopplysningsloven gir Datatilsynet følgende pålegg:

  1. Virksomheten må avslutte eller endre kameraovervåkingen slik at ansattes personvern ivaretas.
  2. Virksomheten må varsle kameraovervåkingen slik at det framgår hvem som er behandlingsansvarlig.
  3. Virksomheten må korrigere lagringstid i samsvar med regelverket. Kameraopptak og bilder eldre enn sju døgn må slettes.

Last ned: