Kontroll av kameraovervåking hos Avfallsservice

Datatilsynet gjennomførte i juni 2012 kontroll med Avfallsservice. Temaet for kontrollen var bruk av kameraovervåking,

I sitt varsel om vedtak påpekte Datatilsynet at:

  • Avfallsservice må gjennomføre en risikovurdering for å klarlegge sannsynelighet og konsekvenser av sikkerhetsbrudd.
  • Avfallsservice må etablere og dokumentere internkontroll i tråd med personopplysningsloven.  

De to påleggene er nå gjennomført, og Datatilsynet har derfor avsluttet saken.

Last ned:

Vedtak og endelig kontrollrapport om Avfallsservice AS (pdf)