Kontroll av kameraovervåking i taxi

Datatilsynet kontrollerte høsten 2012 kameraovervåking hos Stavanger Taxi og Sandnes Taxi. De fikk pålegg om å avslutte kontinuerlig opptak, varsle om kameraene og sikre opptakene. Selskapene har nå klaget på vedtaket om å avslutte kontinuerlig opptak.

Det sentrale spørsmålet i sakene er hvordan en kameraovervåking av taxier må være dersom den skal følge regelverket. Under kontrollen hadde taxiselskapene kontinuerlig kameraovervåking i bilene. Vi mener at slikt opptak er et for stort inngrep og at selskapene må begrense dette. Istedenfor kontinuerlig overvåking kan det tas bilde ved turens start og slutt. I tillegg kan sjåførene ha tilgang til en knapp som setter i gang overvåkningskamera når det er nødvendig, som i truende situasjoner. Passasjerene kan også ha en tilsvarende knapp.

Mener kontinuerlig overvåking er innenfor regelverket

Taxiselskapene mener at kontinuerlig opptak er tillatt etter regelverket, og at kameraovervåking i taxi kan sammenlignes med slik overvåking av buss og tog. Vi mener at overvåking av taxier ikke kan sammenliknes med buss og tog fordi det er et mer privat og lukket rom. Vår vurdering er da knyttet til personvernet til både passasjerer og sjåfører.

Andre pålegg etter kontrollen

I tillegg til pålegget om å avslutte kontinuerlig overvåking i bilene, er taxiselskapene pålagt å styrke sikkerheten for opptakene. Det betyr at de må sørge for bedre sikring av opptakene mot at noen fjerner, ødelegger eller manipulerer opptak eller utstyr, og at feil med overvåkingssystemet oppdages raskt. Taxiselskapene må også sørge for at kundene får bedre informasjonen om overvåkingen.

Godtar de andre vedtakene dersom de får filme kontinuerlig

Stavanger Taxi og Sandnes Taxi har klaget på vedtaket om kontinuerlig opptak, men godtar de andre påleggene så lenge de får lov til å fortsette med å gjøre slike opptak. Saken er nå oversendt Personvernnemnda som skal vurdere klagen.

Les vedtak, endelig rapport og oversendelsesbrev til Personvernnemnda: 

Stavanger Taxi

Les vedtaket (pdf)

Les endelig kontrollrapport (pdf)

Les klagen til Personvernnemnda (pdf)

Sandnes Taxi

Les vedtaket (pdf)

Les endelig kontrollrapport (pdf)

Les klagen til Personvernnemnda (pdf)