Kontroll av kameraovervaking hos Bianco Footwear

I juli 2012 var Datatilsynet på kontroll hos Bianco Footwear Oslo City for å sjå nærare på deira bruk av kameraovervaking.

Verksemda har allereie gjort tiltak for å lukke avvika som kom fram i kontrollen. For å oppfylle lovkrava gjenstår det berre at verksemda fjernar eit kamera på eit lager/bakrom.

Last ned: