Kameraovervåking av bank i butikk

Datatilsynet kontrollerte i oktober 2012 kameraovervåkingen av ”bank i butikk” hos KIWI Sognsveien og Spar Tåsen. Datatilsynet har pålagt butikkene å avklare hvem som har ansvaret for opptakene. Virksomhetene har klaget på vedtaket.

Bank i butikk-tjenesten går ut på at KIWI Sognsveien og Spar Tåsen, som eies av Norgesgruppen, utfører banktjenester på vegne av DNB. Det er butikkenes ansatte som utfører tjenestene.

Uavklart ansvar

Datatilsynet mener hovedutfordringen i sakene er at aktørene ikke har avklart ansvaret for kameraovervåkingen. Butikkene fungerer per i dag som ansvarlig for kameraovervåkingen, mens DNB har fri tilgang til opptakene. Banken bearbeider også opptakene og leverer dem til politiet, for eksempel som bevis i svindelsaker.

Datatilsynet mener butikkene ikke kan ha ansvaret for kameraovervåkingen fordi butikkene har et annet behov for og formål med kameraovervåkingen enn DNB. Etter personopplysningsloven kan butikker bare lagre opptakene i inntil syv dager, mens banker kan lagre dem i inntil 90 dager.  Banken kan ikke benytte opptakene til sine formål dersom butikken er ansvarlig.

Påklaget til Personvernnemnda

Norgesgruppen og DNB er uenige i Datatilsynets vurdering, og har derfor klaget sakene inn for Personvernnemnda. Klagen dreier seg om hvem som kan ha ansvar for kameraovervåkingen og hvor lenge opptakene skal kunne lagres.

Last ned: