Får innsyn i personalmappe allikevel

En tidligere ansatt får delvis medhold i sin klage til Personvernnemda og vil få innsyn i deler av de interne sakspapirene knyttet til en arbeidskonflikt.

Datatilsynet avviste tidligere i år en klage om nektet innsyn i dokumenter i en personalmappe, da tilsynet mente disse dokumentene var å regne som interne saksdokumenter. Personen klagde på avgjørelsen, og Personvernnemda har nå gitt personen delvis medhold med bakgrunn i forvaltningslovens regler om partsoffentlighet. Dette betyr at klageren nå skal få innsyn i faktaopplysninger i de unnlatte dokumentene, men ikke råd vurderinger eller opplysninger om og fra tredjepersoner.

Les avgjørelsen fra Personvernnemda (ekstern lenke)