Posten sikrer fortrolige adresser

Posten Norge AS endrer sine rutiner for å sikre at fortrolige adresser behandles forsvarlig. Dette skjer etter påtrykk fra Datatilsynet.

Posten har fram til nå vasket sine adresselister mot folkeregisteret med tre ukers mellomrom. Når en person får innvilget søknad om fortrolig adresse fra folkeregisteret, kan det dermed ta opp til tre uker før Posten fanger opp dette. Posten tilbyr også adressevask mot sitt register til andre aktører, men har ikke pålagt disse å slette fortrolige adresser. 

-Vi ser alvorlig på den praksisen som Posten har hatt for håndtering av fortrolige adresser. Det har tatt altfor lang tid før Posten selv har registrert at en adresse er fortrolig. Dessuten skulle de også ha tatt ansvar for at kunder av deres adressevasktjeneste fikk beskjed om å slette disse adressene, sier juridisk rådgiver Mari Hersoug Nedberg i Datatilsynet.

Reservasjonsrett og informasjonsplikt

Tidligere fikk man ikke informasjon om at det var mulig å reservere seg mot adressevask. Reservasjonsretten er en forutsetning for at Posten kan utlevere opplysninger til andre aktører. For å sikre denne retten, må Posten gi informasjon om hvordan de bruker opplysningene når enkeltpersoner melder adresseendring.

Vi mener at Posten har gitt for dårlig informasjon om at den enkelte kan reservere seg mot adressevask. Vi er fornøyde med at de har tatt tak i dette, sier Nedberg.

Ilegges overtredelsesgebyr

Posten Norge AS er nå i dialog med folkeregisteret for å få til en daglig oppdatering om hvilke adresser som er registrert som fortrolige. Til tross for at Posten nå endrer sine rutiner, ilegges de et gebyr fra Datatilsynet på 100 000 kroner.

– Det kan få store konsekvenser for den som har fortrolig adresse dersom andre får tilgang til denne. Vi ser på Postens tidligere praksis som et så grovt brudd på personopplysningsloven at vi har sett det som nødvendig å ilegge dem et overtredelsesgebyr, selv om de nå bedrer sine rutiner, sier Nedberg.

Slik blir Postens nye rutiner

  • Når du melder adresseendring til Posten, får du nå uttrykkelig informasjon om at det er mulig å reservere deg mot adressevask.
  • Du får også informasjon om hvor du kan reservere deg, samt at Postens adresseregister vaskes mot folkeregisteret.
  • Posten er i dialog med folkeregisteret for å få daglig oppdatering om hvilke adresser som er registrert som fortrolige.  
  • Kunder som benytter Postens tjeneste for adressevask, skal daglig få melding om fortrolige adresser.  
  • I Postens vilkår for adressevask klargjøres det at kundene skal slette adresser når disse registreres som utgått, med mindre kunden har annen hjemmel for å lagre dem.
  • Posten har gjennomført omfattende opplæring og utarbeidet rutiner for kundeservice.

Last ned:

Vedtak om overtredelsesgebyr (pdf)