Åpner for utvidet bruk av biometri

Personvernnemnda har i løpet av 2012 kommet med to avgjørelser som åpner for en utvidet bruk av biometri. Begrunnelsen er at fingeravtrykkene i disse tilfellene ikke benyttes til identifisering, kun autentisering.

Datatilsynet vil nå endre sin praksis.

- Vi tar nemndas avgjørelser til etterretning og må se på hvilke konsekvenser dette får for våre retningslinjer for bruk av biometri, sier avdelingsdirektør for tilsyns- og sikkerhetsavdelingen i Datatilsynet, Helge Veum.

Nemndas avgjørelser kan leses i sin helhet her: